Se dagens badtemperatur

Camping Key Europe

Camping Key Europe

English is listed below.

Välkommen till Sverige och Europa. Camping Key Europe är det digitala kortet som knyter samman campingplatser över hela Europa. Med kortet i plånboken eller mobilen ligger Europa öppet för dig och din semester blir bekvämare, tryggare och billigare.

Varför Camping Key Europe?

De campingplatser i Sverige som är anslutna till Camping Key Europe är medlemmar i branschorganisationen SCR. Det finns flera anledningar till att vi tillämpar kortsystemet:

 • Kortavgiften bidrar till att kvalitetssäkra campingupplevelsen. Intäkterna från kortet går t ex till arbetet med elsäkerhet, brandsäkerhet, miljöfrågor och utveckling av campingplatserna.
 • Kortet ger snabb hantering vid in- och utcheckning. Inga papper att fylla i, det är bara att skanna kortet så är det klart. Detta effektiviserar arbetet på campingplatserna och håller ner campingavgiften.

Kortets mervärde för dig som gäst:

 • Snabb in- och utcheckning på alla SCR-anslutna campingplatser
 • Olycksfallsförsäkring. Genom kortet är hela familjen försäkrade vid en eventuell olycka. Läs mer
 • Tillgång till, och rabatt på, 1000-tals campingplatser i Europa
 • Rabatter och erbjudanden i Sverige samt ute i Europa. Läs mer

Dessutom får du:

 • Katalogen Svensk Camping hem i brevlådan
 • Gratis Camping Key Europé app (finns på Appstore och Google Play)
 • Nyhetsbrevet Upptäck Sverige från Camping.se

Kortet kostar 199 kr per år och du kan köpa det här direkt på vår hemsida via vår länkar, på Camping.se, eller direkt ute på campingplatsen när du checkar in.

Vilka står bakom Camping Key Europe?

Camping Key Europe ägs av Camping Key Alliance. SCR är en av parterna i Camping Key Alliance, de övriga parterna är NHO Reiseliv i Norge, Campingrådet i Danmark, Camping Finland, ANWB i Nederländerna och ADAC i Tyskland. Mer information finns på Campingkeyalliance.com.

Camping Key Europe

Welcome to Sweden and to Europe! Camping Key Europe is a card that connects campsites all over Europe. Having the card in your wallet opens up Europe to you and makes your holiday more convenient, more secure and cheaper.

Why Camping Key Europe?

The campsites in Sweden that are affiliated to Camping Key Europe are members of the industry organisation SCR (the National Swedish Campsite Association).

There are several reasons why we use the card system:

 • Card fees help to quality-assure the camping experience, with revenues from the card used, for example, to pay for work on electrical safety, fire safety and environmental issues, and to develop the campsites.
 • The card speeds up check-in and check-out. There are no forms to complete; simply scan your card and everything is done. This streamlines administrative work at the campsites and keeps campsite fees down.

Added value for guests:

 • Fast check-in and check-out at all SCR-affiliated campsites
 • Accident insurance: the card insures the whole family in the event of an accident. Read more
 • Access to and discounts at thousands of campsites in Europe
 • Discounts and special offers in Sweden and around Europe. Read more

What’s more, you get:

 • The Svensk Camping directory of Swedish campsites delivered to your door
 • Camping Key Europe app for free (available on Appstore and Google Play)
 • The Upptäck Sverige [Discover Sweden] newsletter from Camping.se

The card costs SEK 199 per year and can be purchased here at our website or through Camping.se or direct at the campsite when you check in.

Who’s behind Camping Key Europe?

Camping Key Europe is owned by Camping Key Alliance. SCR is one of the parties in Camping Key Alliance alongside NHO Reiseliv in Norway, the Danish Camping Board, Camping Finland, ANWB in the Netherlands and ADAC in Germany. For more information, go to Campingkeyalliance.com

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta  Lär dig mer